באור נפלא בדרך עבודת נפש עפ"י שער הכוונת והרש"ש על כל סוגי הברכות, כולל הקדמה והסבר מפורט בשפה ברורה ופשוטה. הספר נערך מתוך שיעורי מו"ר הרב אליהו עובדיה שליט"א ומאפשר לכל יהודי גישה לעולם הפנימי.

מטבע ברכה

מטבע ברכה

באור נפלא בדרך עבודת נפש עפ”י שער הכוונת והרש”ש על כל סוגי הברכות, כולל הקדמה והסבר מפורט בשפה ברורה ופשוטה.
הספר נערך מתוך שיעורי מו”ר הרב אליהו עובדיה שליט”א ומאפשר לכל יהודי גישה לעולם הפנימי.

40.00

להרשמה נא ללחוץ על התמונה