תרומות לפעילות העמותה

אתם מוזמנים להיות שותפים למהפכה הגדולה לתת יד למפעל הקדוש הזה
ולהפיץ לעם ישראל את הניגון המיוחד של הדרך פנימה. 

ניתן להיות שותפים בדרכים הבאות:

הוראת קבע בבנק

תרומה באמצעות פייבוקס

תרומה בטלפון