ייחודים – פשוט להתחבר

ט”ז שבט תשע”ה[1]

רצוננו לעורר אותך, ואת כל איש ישראל לעבודת הייחודים. המילים האלו נשמעות גדולות ועליונות, אך דע שאינן רחוקות ממך ולא מעבר לים, וכל אחד, על פי מדרגתו יכול לקיים אותן כפי דרכו. נבאר קודם מהם הייחודים, וכיצד לייחד בכל מעשה ומעשה בחיי היום יום על פי תורת הבעל שם טוב. בשבועות הבאים, נבאר גם באותו אופן את הייחוד עם האותיות על פי דרכו של הבעל שם טוב.

כל מעשה ומעשה שאתה עושה ביום, הוא מפגש עם הבורא יתברך, בבחינת “מלוא כל הארץ כבודו”. ובכל זאת, פעמים רבות אינך מרגיש זאת, אינך יוצר את החיבור. האור האלוקי גנוז בכל אך הוא נסתר ממך. מה שמסתיר את האור, הם כוחות מתוך נפשך ומבחוץ לך, המונעים ממך להתחבר באופן שלם לכל דבר שאתה עושה, למקום שאתה נמצא בו, ולזמן העכשוי. הסטרא אחרא, גורמת פירוד. צד הקדושה עוסק בחיבור. זהו הייחוד. ברגע שאתה בחיבור מלא, שורה עליך אור אינסוף הגנוז בכל מציאות ומציאות. אך המצב שלך במשך היום עלול להיות רחוק מכך. למשל, אתה נמצא עם ילדיך בגן השעשועים, ורוצה להיות בבית. נמצא בתפילה וחושב על העסק. נמצא בעסק ורוצה ללמוד. המצבים האלו הם מצבים של פירוד, שבהם אינך בנוכחות, ובאופן טבעי אינך יכול להתייחד ולהתחבר עם האור.

הייחוד הוא סולם אינסופי, ורמת החיבור שלך למצב יכולה לנוע מחיבור בסיסי, שאתה בסך הכל רוצה להיות פה, מסכים, ולא נאבק. עד למצב של דבקות עליונה בשמחה, בלב ובחשק. כדי להבין מהו החיבור הנקרא ייחוד, נכון להשוות לעוצמת הרצון והחיבור בייחוד בין איש לאשתו. למעשה, המפגש שלנו עם כל דבר במשך היום הוא מעין ייחוד שצריך להיעשות מתוך חשק, שמחה וחיבור כעין זיווג.

על כל זאת יש לומר שהייחוד השורשי הוא החיבור בין אדם לבין עצמו. כאשר תיכנס פנימה תגלה שחוסר החיבור שלך עם מצב, נובע מחוסר חיבור פנימי, מניתוקים בינך לבין עצמך. ולכן, עיקר העבודה כדי להתייחד, ולהידבק במצבים השונים בחייך היא עבודת חיבור פנימית. כיצד נגיע לשם? נדרשות כמה הקדמות. המתן בסבלנות ותמצא ברכה.

המערכת הפנימית של האדם בנויה מכוחות שונים. אמנם הם מערכת אחת שלמה, אך בשלב ראשון, הם לא מצויים בהכרח בחיבור ובאחדות זה עם זה. למשל, אפשר שאדם יאמר מילים שהלב שלו אינו מסכים איתן. אפשר שהוא ירגיש משהו שהשכל שלו חושב שלא ראוי לו להרגיש. אפשר שהוא ירצה דבר שלפי הבנתו אינו נכון. המצב הזה הוא מצב של פירוד, סתירות ומאבקים פנימיים, שהוא הפך הייחוד.

החיבור עם מצב, עם דיבור, עם אשתך, עם התפילה ועם עצמך, תלוי ביכולת שלך להביא את כל חלקי נפשך למצב של חיבור ואחדות. מצב שבו החלקים השונים בך נותנים זה לזה ותומכים זה בזה ולא נאבקים ונלחמים. למשל, כדי להדבק במילות התפילה, יש צורך שהמח, הלב, והרצון שלך יסכימו עם מילות התפילה. שלא תהיה מודאג ממצב חשבון הבנק, ולא תרגיש שמישהו מכריח אותך להתפלל. וכן עוד כהנה.

בדרך כלל, אצל רובנו, עיקר הבעיה טמונה בלב. המחשבה בדרך כלל כבר יודעת מה נכון. אבל הלב אינו משוחרר. רבים יכולים להסיח דעתם, ולהיות במקום מסוים, או בעשייה מסויימת, אך כיצד להביא את הלב לחיבור מלא רצון, שמחה והתרגשות? לא שאנו רודפי חוויות. אין מדובר כאן על חיפוש מתמיד של “אורות”. אך וודאי שכאשר אתה מגיש לאשתך מתנה, אינו דומה אדם שנותן את המתנה כי “יודע שנכון”, לבין מצב שכל אהבתו לאשתו טמונה במתנה וברגע המפגש. זהו רגע של חיבור נפלא בין איש לאשתו. כך הוא הדבר, בכל מרחבי חיינו. אנו רוצים להתחבר, אך הלב סגור ואטום.

בהמשך, נדבר על הייחוד באותיות התפילה, אך עבור רבים מאיתנו עוד ארוכה הדרך. כי דבקות באותיות הוא מצב מופשט המצריך לב משוחרר. נכון יהיה ללמוד את תנועת הדבקות דרך מצבים יותר ברורים למחשבה וללב – חיבור עם המשפחה, חיבור עם עצמך וכדומה:

אבינו אב הרחמן רחם עלינו והעיר בלבנו ניצוץ רצון ודעת שנדע שלא די לנו להיות רק כעבד בין שפחה, שעובד גם כן למלך רק שעבודתו היא אחר הרחיים הרחק מן המלך, את דבריו אינו שומע ומזיוו אינו נהנה ומתענג, עבודה שהיא בסגירת המוח וטמטום הלב ורצוננו ותשוקתנו הם להיות בחינת בן “בנים אתם לה’ אלוקיכם”. ובעבודתנו לה’ הן בתורה ותפילה והן בשאר המצוות נרגיש את התקרבותנו לה’, וכמו הבן ששמח לקראת אביו אחרי שלא ראהו כמה שנים ואחרי שנענה בגעגועים גדולים על אביו, כן גם אנחנו בשעת עבודתנו נרגיש את ריצת נפשנו לקראת אביה, שמתגעגעת עליו כל היום וכל הלילה, ריצה ונמיסה, נמיסת הנפש בהשתפכותה אל חיק אביה בשמיים.

(האדמו”ר מפיאסצנה, בני מחשבה טובה, עמ’ 7)

מצב של ייחוד הוא מצב שבו אדם – בכל מצבי חייו, ולא רק בתפילה – חי, פועל ומדבר לא כעבד העושה מעשיו מן השפה ולחוץ ללא חיבור פנימי, אלא כבן שעושה מתוך חיבור מלא רגש ודבקות פנימית. ה’ פתח לנו ניגון של עבודה פנימית הבנוי משלושה חלקים, שדרכם אדם יוצר קשר עם כל מציאות שהוא פוגש: “מול”, “עם”, “רק”:

“מול” – פירושו שאתה נמצא מול הדבר, כבר יש רצון לקשר, אך המרחק עוד רב. אפשר גם שיש בשלב זה מאבק פנימי, או לפחות תחושת ריחוק. אמנם, עצם העמידה במצב הזה היא כבר תחילת קשר.

“עם” – אתה מוצא כבר נקודת קשר ורצון להתחבר. המאבק יורד, וגם אם לא נוצר החיבור המלא, יש כבר תנועה של התקרבות.

“רק” – מצב החיבור השלם שבו כבר אינך מרגיש שיש כאן שני דברים, אלא אתה והדבר בחיבור ללא סתירה, מלא חום ושמחה.

לדוגמא, אתה מגיע לעבודה. אין לך כוח להתחיל את היום. מרגיש שזה עול כבד ורוצה לחזור לישון. אתה “מול” העבודה. אתה מזכיר לעצמך את הדברים המשמחים שעומדים להיות היום, ומתחיל לעבוד על משהו שמשמח אותך. ואז כבר יש בך רצון לעבוד, אתה לא עושה את מחויבויותיך כעבד אחר הרחיים, אלא מתוך רצון אך מידי פעם עוד עולות בך מחשבות על הבית, ועל החופש בים שהסתיים לפני שבוע. אתה “עם” העבודה. ואז, אחרי כמה שעות, אתה מוצא את עצמך לפתע שקוע בתוך משימה, מלא התרגשות, מחובר, וכמעט שוכח לאכול. אתה לא חושב על העבודה, אלא פשוט עושה אותה, ומתמלא אושר, שמחת יצירה. נזכר למה באת לעבוד כאן מראש, וכמעט מתקשה לחזור הביתה, ולעצור את מה שאתה עושה. אתה במצב של “רק”.

זו דוגמא אחת לתהליך החיבור והייחוד עם כל דבר ודבר בחיים, ואין כאן המקום להרחיב עוד. סומכים אנו עליך שתוכל להבין דבר מתוך דבר ולהקיש. העיקר הוא להתחיל לראות את התהליך הזה שעובר עליך כמעט בכל מעשה במשך היום. לעיתים נשלם כל מעגל הניגון ולפעמים אתה נתקע באחד השלבים הראשונים. לצערנו, אנו יודעים שאנשים רבים חיים את חייהם במצב של “מול” ואף רחוק מכך, במשך רוב שעות היום. אך אנו גם יודעים שאין הדבר גזרת גורל. יש לך יכולת לקבל ממשלה על פנימיותך, על נפשך, ולהעביר את חייך יותר ויותר למצב של החיבור הפנימי.

ועתה אנו גם מקדימים את המאוחר ומגלים שחיבור מעין זה, הוא התהליך שאתה עובר עם אותיות התפילה, עד לייחוד השלם איתן:

אך זאת אני מודיעך והשם יהיה בעזרך לנכח ה’ דרכך ואל יליזו, בעת תפלתך ולימודך וכל דיבור ודיבור ומוצא שפתיך תכוין לייחד שם, כי בכל אות ואות יש עולמות ונשמות ואלהות, ועולים ומתקשרים ומתייחדים זה עם זה, ואח”כ מתקשרים ומתייחדים האותיות ונעשה תיבה ומתייחדים יחוד אמיתי באלהות, ותכלול נשמתך עמהם בכל בחינה ובחינה מהנ”ל, ומתייחדים כל העולמות כאחד ועולים, ונעשה שמחה ותענוג גדול לאין שיעור, בהבינך בשמחת חתן וכלה בקטנות וגשמיות, וכ”ש במעלה העליונה כזאת.

(איגרת הבעל שם טוב)

ריב”ש ע”ה אמר, צהר תעשה לתבה, שתהיה התבה מצהיר, כי יש בכל אות עולמות ונשמות ואלוקות, ועולים ומתקשרים ומתייחדים זה עם זה, עם אלוקות, ואחר כך מתייחדים ייחודים אמיתיים באלוקות וצריך האדם לכלול נשמתו בכל בחינה ובחינה מהנזכר ואז מתייחדים כל העולמות כאחד ועולים ונעשה שמחה ותענוג גדול עד אין שיעור, וזהו תחתיים שניים ושלישים וכו’, דהיינו, עולמות ונשמות ואלוקות.

(בעל שם טוב על התורה, פרשת נח)

כך הוא כשאתה ניגש לאותיות – שים לב, לתהליך שאתה עובר מולן, ונסה להוביל את עצמך מעלה בסולם החיבור: מול, עם, רק. ממצב שאתה עומד מולן כהכרח, מרגיש רחוק, אינך רוצה להיות כאן, למצב של חיבור מלא רגש והתקרבות, מתוך רצון שלם, וללא חלקים מנפשך שנשארו בחוץ. אמנם, אין לך עדיין את כל הכלים, אך עצם המודעות כבר מאפשרת תחילת תהליכי חיבור, וה’ יסייע להולכים בתמים.

בעזרת ה’, נרחיב עוד בשבוע הבא. ברכה והצלחה.

[1] הדברים כאן נכתבו על ידי איתי אשכנזי כהרחבה ופירוט לדברי הרב אליהו עובדיה, מתוך ניסיון לקרב את הדברים הלכה למעשה לכל אדם ואדם. המעוניין בדבריו של הרב על הנושא כלשונם יכול לשמוע למשל את השיעורים האחרונים באתר בסדרת “נתיב מצוותיך”.

שתף

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

מאמרים נוספים

עוֹצמת העצמוּת שבתוכינו – חוברת ד’

חוברת שלישית בסדרה – להורדהמתוך שיעוריו של הרב אליהו עובדיה שליט”א פְּתִיחָה “אַתָּה לֹא מֵבִין אֵיזֶה יוֹם גָּרוּעַ הָיָה לִי. זֶה הִתְחִיל בַּבֹּקֶר: יָשַׁבְתִּי לִשְׁתּוֹת כּוֹס

עוֹצמת העצמוּת שבתוכינו – חוברת ג’

חוברת שלישית בסדרה – להורדהמתוך שיעוריו של הרב אליהו עובדיה שליט”א פְּתִיחָה חֲצוֹת לַיְלָה. רוּח יְרוּשָׁלְמִית קָרָה עוֹבֶרֶת בָּרְחוֹבוֹת. בְּשָׁעָה שֶׁרֹב בְּנֵי הָאָדָם נָמִים כְּבָר אֶת

עוֹצמת העצמוּת שבתוכינו – חוברת ב’

חוברת שניה בסדרה – להורדהמתוך שיעוריו של הרב אליהו עובדיה שליט”א שָׁלוֹם לָכֶם.שְׁמִי חַיִּים, וְיֵשׁ לִי חֲנוּת מַכֹּלֶת קְטַנָּה (יֵשׁ עֲדַיִן חֲנֻיּוֹת כָּאֵלוּ…) בְּאַחַת מִשְׁכוּנוֹת יְרוּשָׁלַיִם.הַחֲנוּת

עוֹצמת העצמוּת שבתוכינו – חוברת א’

חוברת ראשונה בסדרה – להורדהמתוך שיעוריו של הרב אליהו עובדיה שליט”א עוֹצמת העצמוּת שבתוכינו עָמַדְתִּי מוּלָם וְהָיִיתִי דֵּי מֻפְתָּע. נָכוֹן, הָיִיתִי רָגִיל לָזֶה שֶׁתַּלְמִידִים בְּכִתָּה קְטַנָּה

להרשמה נא ללחוץ על התמונה